All posts in "PHIM ẨN DỤ – TRỊ LIỆU TÂM LÝ"
Share

Bộ phim số 3 – Đi tìm Nemo (Finding Nemo)

By Thientainhi / 30/08/2019

Đi tìm Nemo Giải quyết được 3 vấn đề về sự Nổi loạn, sự Cô đơn và Nỗi sợ, dần dần nhân vật chính đã học được cách chấp nhận sự giúp đỡ từ những người xung quanh, bắt đầu kết bạn và trở lên dũng cảm hơn qua các tình huống/hoàn cảnh. Kết quả […]

Share

Bộ phim số 2 – Toy Story 2

By Thientainhi / 23/08/2019

Toy Story 2 Giải quyết được 2 vấn đề về sự Cám dỗ & tính thiếu Quyết đoán, dần dần nhân vật chính đã lựa chọn được giá trị và tự ra quyết định qua các tình huống/hoàn cảnh. Kết quả cuối cùng là nhân vật rất vui sướng và được sự chấp thuận từ […]

Share

Bộ phim số 1 – A Bug’s Life

By Thientainhi / 16/08/2019

A Bug’s Life Giải quyết được 2 vấn đề về bị Hăm dọa & sự Nghi ngờ bản thân, dần dần Xây dựng thế mạnh & Đương đầu với thử thách qua các tình huống/hoàn cảnh. Kết quả cuối cùng là nhân vật hình thành nên Lòng can đảm & Khả năng lãnh đạo. Link […]

>