Bộ phim số 2 – Toy Story 2

phim-tri-lieu-toy-story-2-thientainhi.vn

Toy Story 2

Giải quyết được 2 vấn đề về sự Cám dỗ & tính thiếu Quyết đoán, dần dần nhân vật chính đã lựa chọn được giá trị và tự ra quyết định qua các tình huống/hoàn cảnh.
Kết quả cuối cùng là nhân vật rất vui sướng và được sự chấp thuận từ tất cả mọi người.

Link phim
Toy Story 2:

– Thuyết minh nếu muốn hiểu nội dung: XEM NGAY

– Phụ đề để bé học tiếng Anh: XEM NGAY

 

* Thảo luận khi kết thúc phim:

– Con thích nhân vật nào nhất (đồng quan điểm với)?
– Con thấy mình giống như anh ấy hoặc cô ấy như thế nào?
– Làm thế nào để con trở nên giống anh ấy hoặc cô ấy?
– Nếu họ ở vị trí của con ngay bây giờ, con nghĩ họ sẽ làm gì?
– Họ sẽ sửa chữa mọi thứ như thế nào?
– Làm thế nào con có thể làm những gì họ làm?

 

 

 

 

 

 

 

About the author

Thientainhi


>