Bộ phim số 1 – A Bug’s Life

ABugLife_thientainhi.vn

A Bug’s Life

Giải quyết được 2 vấn đề về bị Hăm dọa & sự Nghi ngờ bản thân, dần dần Xây dựng thế mạnh & Đương đầu với thử thách qua các tình huống/hoàn cảnh.
Kết quả cuối cùng là nhân vật hình thành nên Lòng can đảm & Khả năng lãnh đạo.

Link phim
A Bug’s Life (có cả phụ đề để bé học tiếng Anh và cả thuyết minh nếu muốn hiểu nội dung)
https://bongngo.tv/xem-phim/the-gioi-con-trung-3224/tap-full-39460.html

* Thảo luận khi kết thúc phim:

– Con thích nhân vật nào nhất (đồng quan điểm với)?
– Con thấy mình giống như anh ấy hoặc cô ấy như thế nào?
– Làm thế nào để con trở nên giống anh ấy hoặc cô ấy?
– Nếu họ ở vị trí của con ngay bây giờ, con nghĩ họ sẽ làm gì?
– Họ sẽ sửa chữa mọi thứ như thế nào?
– Làm thế nào con có thể làm những gì họ làm?

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author

Thientainhi


>